అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 15

telugu stories sahithi అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 15 "అయ్యలారా! కడుపుకోసం దొంగతనాలు చేస్తాం మేం. మా కడుపులు కొట్టితినే గజదొంగలు పోలీసులు. మేము
You must be logged in to view the content.

ప్రేమించండి ప్లీజ్ 15

telugu stories sahithi ప్రేమించండి ప్లీజ్ 15 ముందున్న భిక్షగాడు హెచ్చరించాడు. ఆంజనేయుల కళ్ళముందున్న చిత్రాలు చెదిరాయి. మరో మారు జేబులన్నీ వెదికాడు. చివరికి
You must be logged in to view the content.

అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 15

telugu stories sahithi అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 15 నేను ఒక్క చిన్న నాటకం ఆడాను. ఈహత్య గురించి నాకు తెలుసునంటూ ఫోటోలు, క్యాసెట్ నా దగ్గర ఉన్నా యంటూ
You must be logged in to view the content.

ఫస్ట్ క్రష్ 7

telugu stories sahithi ఫస్ట్ క్రష్ 7 నేను ఈ విషయం డాడీకి చెప్పి ఒప్పిస్తాను. ఆయన కాదనరు. ఆయనకు ఇప్పటికే నీ మీద నమ్మకం కొండలా పెరిగిపోయింది. నాకంటే
You must be logged in to view the content.

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 14

telugu stories sahithi అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 14 "ఎక్కడికే బయల్దేరావ్ ముసల్దానా?" అంది కామాక్షి కఠినంగా. నోటివెంబడినిప్పులు కక్కుతున్నట్లు వస్తున్నాయి ఆమె మాటలు.
You must be logged in to view the content.

ప్రేమించండి ప్లీజ్ 14

telugu stories sahithi ప్రేమించండి ప్లీజ్ 14 ఈ ఉదంతాన్ని వినయ్ వివరిస్తూ 'ఆ దంపతుల గురించి వింటూనే వాళ్ళకు పిల్లలుండరనీ అనిపించింది. పిల్లలు కలగకపోవటం
You must be logged in to view the content.

అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 14

telugu stories sahithi అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 14 అది అలా జరగాలని వుంటే జరుగుతుంది. ఎవరూ ఆపలేరు. విధి నిర్ణయం అంటారు. సరీగా ఇప్పుడు అదే జరుగుతోంది.
You must be logged in to view the content.

అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 14

telugu stories sahithi అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 14 అతను లేవలేదు. 'ఆవేశ పడకండి! మనం పరస్పర క్షేమసమాచారాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం!" అన్నాడు చిరంజీవితో.
You must be logged in to view the content.
Page 1 of 11
1 2 3 11