అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 10

By | October 30, 2022
telugu stories sahithi అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 10 "ఆ విషయాలు నేను చిన్నప్పుడే తెలుసుకున్నా బ్రదర్! అదే ఫోటో బ్లాక్? ఆ ఫోటో వివరాలేమిటి?" లోటస్ లేడీస్ వెల్ఫేర్ క్లబ్ వాళ్ళ ఫంక్షన్ ఫోటో అండీ! ఆ క్లబ్ లో ఏ సంబరం జరిగినా ఫోటోలు తీసి మన పేపర్లో వేయాలని శివతాండవం గారి భార్య మహేశ్వరీదేవి గారి అర్దర్సండీ!' వినయంగా చెప్పాడు రాజేష్. "వెరీ బాడ్ , వెరీ బాడ్ రాజేష్! మన తెలుగు కిరణం తక్షణ కర్తవ్యం ఇలాంటి భయంకరమయిన ఫోటోల నుంచి తప్పించు'కోవటం! నీలాంటి యువకులందరూ నడుము బిగించి ఈ స్త్రీల మహాసభల ఫోటోలు, మహా పురుషుల సన్మాన సభల ఫోటోలు మన పత్రిక పరిధిలోకి రాకుండా పోరాడాలి రాజేష్! అంతిమ విజయం మనదేనని గుర్తుంచుకో." "అలాగే సర్!' ఉత్సాహంగా అని చెస్ లో నుంచి మహేశ్వరీదేవి వాళ్ళ క్లబ్ ఫోటో తీసి గది మూలకు విసిరికొట్టాడు. సరిగ్గా అప్పుడే పోలీస్ ఇన్ స్పెక్టర్ తో పాటు అక్కడి కొచ్చి నిలబడ్డాడు శివతాండవం ! భవానీశంకర్ అతనిని చూస్తూనే చిరునవ్వు నవ్వాడు. "హల్లో మేజర్ శివతాండవం!" "నన్ను మేజర్ అనవద్దు?" "మేజర్ అనేది టెర్రీటోరియల్ ఆర్మీలో గౌరవం కోసం అంటారు బ్రదర్! అంతేగానీ నిజంగా నువ్వు మేజర్ వని కదు౧ బైదిబై మీ రాకకు గతం బెద్ది?" "నిన్ను బయటకు గెంటిచడానికి!" "అందుకు అధికారం ఎవరికీ లేదు మేజర్!" ఇన్ స్పెక్టర్ కల్పించుకున్నాడు. "కోర్టు యిచ్చిన 'స్టే' ఆర్డర్ ప్రకారం శివతాండవంగారే చీఫ్ ఎడిటర్ గా కొనసాగాలి - మిస్టర్! మీ పేరు నాకు తెలీదు!" "భవానీశంకర్ అని పిలవండి ఇన్ స్పెక్టర్! ది గ్రేట్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ భవానీశంకర్ నేనే! సరే, ఆ విషయం అలా ఉండనిస్తే - మీ కోర్ట్ 'స్టే' ఆర్డర్ సంగతి తెలిసే చిరంజీవి నన్ను అసిస్టెంట్ ఎడిటర్ గా ఎపాయింట్

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.