అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 12

By | November 11, 2022
telugu stories kathalu sahithi అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 12 భవానీశంకర్ కుర్రాడికోసం చూసేసరికి వాడు దూరంగా కారు పక్కన నక్కి కనబడ్డాడు. "కమాన్ కిడ్- కమాన్!" అన్నాడు భవానీశంకర్. "పోలీస్ లంటే నాకు భయం సార్ ...." భయంగా అన్నాడు వాడు. "డోంట్ వర్రీ మైడియర్ బాయ్! మన పోలీస్ లంటే నీకే కాదు భారతదేశంలో అందరికీ భయమే! మన ప్రభుత్వమే అలా తయారుచేసింది వాళ్ళను. ఇంతకూ నీ పేరేంటన్నావ్!" "చక్రీ సార్!" "చక్రీ! ఏ నేమ్ టు రిమెంబర్! పద! లోపలికెళ్ళి అద్భుతమైన డిన్నర్ చేద్దాం! బస్ లో నీ లేత శరీరం కించిత్తు అనారోగ్యానికి గురయింది కనుక - ఆరోగ్యకరమైన పుడ్ చాలా అవసరం!" అందరూ లోపలకు నడిచారు. భోజనం చేస్తూ సెయింట్ మేరీస్ అనుభవాల్లో కెళ్ళి పోయారు ముగ్గురూ. "నువ్వెలాగూ ఈ డిపార్ట్ మెంట్ లో ఉన్నావ్ కాబట్టి మాకు నీ సహాయం కావాలి బ్రదర్!" అన్నాడు భవానీశంకర్. "ఏమిటది?" చిరంజీవి జరిగిన కధంతా చెప్పాడు. ఆఖర్లో మళ్ళీ భవానీశంకర్ అందుకున్నాడు. "కనుక తెలుగుకిరణం సర్క్యులేషన్ పెరగాలంటే మిగతా పేపర్లకు దొరకని వార్తలు మాకు దొరకాలి! ముఖ్యం గా మీ డిపార్ట్ మెంట్ కి సంబంధించినవి-" జైరాజ్ కొద్ది నిమిషాలు ఆలోచించాడు. "అయితే ఓ పని చేద్దాం! మన జంటనగరాల్లోని చాలా పోలీస్ స్టేషన్స్ లో ఇన్ స్పెక్టర్స్ మా ఫ్రెండ్సే! న్యూస్ వాల్యూ ఉన్న కేసులేమయినా రిజిస్టరయితే ఆ విషయం ముందుగా మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పమని వాళ్ళందరితోనూ చెప్తాను. అదే కాకుండా మిగతా అన్ని న్యూస్ పేపర్ల కంటే ఎక్కువ వివరాలు మీకందేట్లు చూస్తాను. ఈ హెల్ప్ చాలా?" "టేరిఫిక్ మైడియర్ జైరాజ్! థాంక్యూ!"

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.