అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 13

By | November 20, 2022
telugu stories sahithi అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 13 "సరే! అంది అంగీకరిస్తూ . ఈ ఉద్యోగంలో కూడా కొంత థ్రిల్ కనిపించిందామెకి. అదే గాక భవానీశంకర్ తో కలిసి పనిచేస్తుంటే భలే సరదాగా ఉంటుంది. ఎకౌంటెంట్ హడావుడిగా లోపలికొచ్చాడు. "సార్! బాంక్ లో మన చెక్కు చెల్లదన్నారు?" భవానీశంకర్ ఉలిక్కిపడ్డాడు. చిరంజీవి అయోమయంగా ఎకౌంటెంట్ వేపు చూశాడు. "ఎందుకు చెల్లదట?" "శివతాండవం గారు బాంక్ మేనేజర్ కి 'స్టాప్ ఆపరేషన్' అని రాసిచ్చాడట! కనుక ఈ గొడవేదో తేలేవరకూ మనం ఏకౌంట్లో ఉన్న డబ్బు తీసుకోవటం కుదరదు!" "మరి ఇవాళ వర్కర్స్ అందరికీ జీతాలు ఇవ్వాలి కదా!" అడిగింది స్వప్న కలవరపాటుతో . కొద్ది క్షణాలు అందరూ నిశ్సబ్దంగా ఆలోచనల్లో ఉండిపోయారు. "మనిద్దరం వెళ్ళి ఈ విషయం బాంక్ మేనేజర్ తో మాట్లాడితే గాని లాభం లేదు!" అన్నాడు భవానీ శంకర్. "మన లాయర్ రంగనాధన్ ని కూడా తీసుకెళ్తే మంచిదేమో!" "అవును! ఇప్పుడే రంగనాధన్ కి ఫోన్ చేయాలి!" చిరంజీవి డయల్ చేశాడు. రెండు మాటలు మాట్లాడి నిరాశగా ఫోన్ పెట్టేశాడతను. "ఏమిటి? ఏం జరిగింది?" ఆత్రుతగా అడిగాడు భవానీశంకర్. "రంగనాధన్ ఏదో పనిమీద డిల్లీ వెళ్ళాడట! మరో నాలుగు రోజుల తర్వాత గానీ రాడట." "ఇప్పుడెలా మరి?" ఆందోళనగా అడిగింది స్వప్న. "వర్కర్స్ అందరికీ నేను సర్ది చెప్తాను!" అంటూ లేచాడు భవానీ

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.