అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 3

By | August 11, 2022
telugu stories kathalu sahithi అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 3 "అందమైన పిల్లనే చేసుకున్నాడన్న మాట!" అనుకున్నాడతను. అయితే చిరంజీవి ఆ పిల్ల కోసం మామయ్యతో తగూ పెట్టుకుని అంత ఆస్తిని వదులుకుని ఇలాంటి భయంకరమయిన దరిద్రం అనుభవించటంలో తనకేమీ ఔచిత్యం కనిపించటం లేదు. కానీ మరి ప్రేమ గుడ్డిది అన్న నానుడి ఉండనే ఉంది కదా! "నేను వెళ్తున్నాను" అన్నాడు శివతాండవం బట్టతల సవరించుకుంటూ. "ఊ!" అన్నాడు చిరంజీవి. శివతాండవంకి చిరంజీవి అంటే ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. చిరంజీవి స్కూల్లో నూ కాలేజి లోనూ చదివేటప్పుడూ అతను చేసిన అనేక ఆకతాయి పనులకు చిత్రహింసలు అనుభవించాడు తను. శివతాండవానికి ఆ చేదు జ్ఞాపకాల్ని నెమరు వేసుకోవడానికి మనస్కరించలేదు. అంచేత ఆ ఆలోచనల్లోనుంచి బయట కొచ్చేసి మరోసారి చిరంజీవి వంకా స్వప్న వంకా చూశాడు. స్వప్న తన చక్రాల్లాంటి కళ్ళతో అతనేం మాట్లాడతాడా అని ఎదురుచూస్తోంది. చిరంజీవి మొఖంలో మాత్రం ఎలాంటి భావమూ కనిపించటం లేదు. "ఓల్డ్ ఫెలో చస్తే చావనీ! నాకేం?' అనుకున్నాడతను. తను స్వప్న అనే సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ గాళ్ ని ప్రేమించాననీ - పెళ్ళి చేసుకోవాలని ఉందనీ చెప్తే మావయ్య ఏమన్నాడు? అలాంటి పిచ్చి వేషాలేస్తే ఇంట్లో నుంచి బయటకు గెంటుతానన్నాడు! "నువ్వు గెంటేదేమిటి మావయ్యా! అసలు నీ యింటికే రాన్నేను!" అనేసి అప్పటికప్పుడే ఇల్లు వదిలి వచ్చేశాడు. అంతే! ఆ రోజు నుంచీ ఈ రోజు వరకూ తను మళ్ళీ మామయ్య గడప తొక్కలేదు. మావయ్య తనను ఆహ్వానించనూ లేదు! శివతాండవం హటాత్తుగా "వస్తా" అంటూ బయటకు నడవబోయి ఏదో గుర్తుకొచ్చి గడపలో ఆగి వెనక్కు తిరిగాడు. "అన్నట్లు సాయంత్రం అయిదింటికి దహన క్రియలు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.