అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 4

By | August 15, 2022
telugu stories kathalu sahithi అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 4 "అసలు ఆ రోజే అంతా ఓకె అయిపోయేదే! వాడెవడో అటో వాడు! ఊహు! జర్నలిస్ట్...." ఇక్కడ మాట్లాడడం ఆపి రెండోసారి పరీక్షగా భవానీశంకర్ మొఖంలోకి చూసిందామె. భవానీశంకర్ కూడా గుడ్లప్పగ్గించి ఆమె వంకే చూస్తుండిపోయాడు. ఆమె అందం ఎపప్తికప్పుడు వరదొచ్చిన నది నీటి మట్టంలా పెరిగిపోతున్నట్లనిపించిందతనికి. ఇంత అందమైన అమ్మాయి అయోమయం గుడ్లప్పగించి ఈ రచయిత పక్షిని ఎందుకు ప్రేమించిందో ఏ మాత్రం అర్ధం కావటం లేదు. బహుశా దీన్నే "ఖర్మ" అంటారేమో స్వామీజీలు. "నువ్వు ...." అంది అమ్మాయి భవానీశంకర్ ని గుర్తు తెచ్చుకోడానికి ప్రయత్నిస్తూ. "యస్ మైడియర్ గాళ్! నేనే! జర్నలిస్ట్ భవానీ శంకర్! గోల్డ్ మెడలిస్ట్!" ఆ అమ్మాయి కేమీ అర్ధం కాలేదు. "వ్వాట్ మెడలిస్ట్!" అంది ఆశ్చర్యంగా. "గోల్డ్ మెడలిస్ట్!" "వాట్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్?" "జర్నలిజంలో గోల్డ్ మెడలిస్ట్!" "వ్వాట్ జర్నలిజం?" భవానీశంకర్ కి తను అడ్డు పడకపోతే అదో 'ప్రశ్నలు - జవాబుల' శీర్షిక అయిపోతుందని నమ్మకం కలిగింది! అంచేత టక్కున అడ్డుపడి పోయాడు. "అసలు సంగతేమిటంటే ఆరోజు నేను అటో జర్నలిస్ట్ అనుకుని - ఆహాహా! నేను అటో గోల్డ్.....ఊహు! నేనసలు జర్నలిస్ట్ అనుకోండి! కానీ మీ ఆటోవాడు నన్ను డాడీ అనుకుని.....ఊహు! లాంగ్వాజ్ కొంచెం

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.