అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 7

By | September 16, 2022
telugu stories kathalu novels అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 7 ఓ పక్క లాన్స్ లో కూర్చొని పనిచేసుకోనీకుండా వర్షం లోపలికి గెంటింది. పోనీ లోపల పని చేసుకుందామంటే ఎవడో డోర్ బెల్ మోగిస్తున్నాడు. కోపంగా వెళ్లి తలుపు తెరిచేసరికి ఎదురుగ్గా నిలబడ్డ వ్యక్తీ వినయంగా "న.....న.....నమస్కారం సార్!" అన్నాడు. "ఎవరువ్వు " కోపంగా అడిగాడు భీమారావ్. ఆ ఆకారం కొంచెం ఖంగారు పడింది గానీ అంతలోనే సర్దుకుంది. "నా పేరు ....దీప్ ...అహహ .....కాదండీ! భూప్ చంద్ -భూప్ చంద్-" "నీ బోడి పేరు గురించి కాదు నేనడుగుతోంది నువ్వెవరు? ఎందుకొచ్చావిక్కడికి?" తీవ్రంగా అడిగాడు భీమారావ్. అతను తమ అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళ తనమీద ఎటాక్ చేయడానికి పంపించిన గుండా ఏమో అన్న అనుమానం తలెత్తిందతన్లో! 'జాబ్ సార్...." అన్నాడు దీప్చంద్ ఎండిపోతున్న గొంతుని తడిచేసుకుని. "జాబా?" ఇంకా అనుమానంగా అడిగాడు భీమారావ్ . "....వాట్ జాబ్?" "నౌఖరుద్యోగం సార్!" "ఏ నౌఖరుద్యోగం?" దీప్ చంద్ కించెం చెప్పాలో తెలీలేదు. ఒరిజనల్ ప్లాన్ ప్రకారం తను నౌఖరుద్యోగం కోసం ఆర్.భీమారావ్ ఇంటికెళ్ళినప్పుడు - అమ్మాయి కూడా అక్కడ ఉండి - అంతా స్మూత్ గా జరిగేటట్లు చూడాలి. తనేమయినా తప్పులు మాట్లాడితే అమ్మాయే కవర్ చేసుకోవాలి. కానీ అమ్మాయి ఇంకా లోపల్నుంచి బయటకు రాకపోవడం అతనికి చాలా భయం కలుగజేసింది. ఆర్. భీమారావ్ వ్యవహారం చూస్తుంటే తను ఇంక ఏం మాట్లాడినా, ఏదో ఒక క్లిష్టపరిస్థితిలో పడిపోక తప్పెట్లు కనిపించడం లేదు. ఇలా ప్రియురాలి తండ్రి ఏదైనా పేచీ వచ్చినప్పుడు ప్రియుడు

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.