అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 12

By | November 11, 2022
telugu stories kathalu sahithi అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 12 "ఎస్సయ్ వస్తాడా? ఎందుకూ?" అన్నాడు జాన్. "చూద్దువుగాని ఉండు" అతనన్నట్లే పావుగంట తర్వాత ఎస్సయ్ వచ్చాడు. "రెడీగా ఉన్నాయా?" అన్నాడు వచ్చీరాగానే. "ఆ! అవిగో! ఆ గోడవారన పెట్టుంచాం!" అన్నాడు రాఘవరావు. లేచి గోడవారగా పెట్టివున్న సారాసీసాలవైపు చూసాడు ఎస్సయ్. లెక్కపెట్టి జాగ్రత్తగా వాటి వివరాలు రాసుకున్నాడు. కానిస్టేబుల్స్ వచ్చి వాటిని వ్యాన్ లోకి ఎక్కించారు. ఉత్తుత్తి రెయిడ్ పూర్తయింది. కానీ అంతకుముందెఎక్సయిజు కంట్రాక్టరు రాఘవరావుగారి అసలు సరుకంతా చేరవలసినచోట్లకు చేరిపోయింది. ఇప్పుడు నామ్ కే వాస్తే...... రికార్డు కోసం.....కాస్త హంగామా.....చిన్నకేసు......తర్వాత ఎక్సయిజ్ వాళ్ళు జోక్యం చేసుకుంటారు.....కొద్దిగా ఫైను.......ఇదంతా రొటీన్! కన్నీటి తుడుపు! "పనయిపోయిందికదా! ఒక రౌండు తీసుకుంటారా?" అన్నాడు రాఘవరావు నవ్వుతూ. కుర్చీలో కూర్చున్నాడు ఎస్సయ్. జాన్ భయభక్తులతో గ్లాసులో విస్కీపోసి అందించాడు. "మరో చిన్న సాయం చెయ్యాలి!" అన్నాడు రాఘవరావు ఎస్సయ్ తో. "చెప్పండ్రి!" "ఈ సీసాలు ఈ ఇంట్లో కాకుండా మాలారీలో దొరికినట్లూ ఆ లారీని మా డ్రయివరు జాన్ గాడు నడుపుతుండగా పట్టుకున్నట్లూ రాసుకోండి కేసు. గొడవ లేకుండాపోద్ది!" అన్నాడు తేలిగ్గా. ఇన్స్ పెక్టరు ఒకసారి సూటిగా రాఘవరావు కళ్ళలోకి చూశాడు. దేవాంతకుడు వీడు! వీడు చెబుతున్నంతతేలిక విషయం అయి ఉండదు ఇది. ఇంకేదో మతలబు ఉండే ఉంటుంది. హెల్పు చెయ్యడానికి తను రెడీనే! కానీ హెల్పుచేసేముందు నిజం పక్కాగా తెలుసుకుని వీణ్ణి తన గుప్పెట్లో పెట్టుకోవాలి. లేకుంటే తనజుట్టు వీడి చేతిలో ఇరుక్కుంటుంది! అది నిజం! "ఏం లేదు! మా జాన్గాడికి కాస్త ఒళ్ళు తిమ్మిరిగా ఉంది. నాల్రోజులు అత్తారింటికెళ్ళొత్తే బాగుపడతాడేమోననీ!" అన్నాడు రాఘవరావు హాస్యంగా. తొడచరిచి పెద్దగా నవ్వాడు ఎస్సయ్. "అరే ఛోడో రాఘవరావ్ సాబ్!

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.