అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 5

By | August 23, 2022
telugu kathalu navalalu sahithi అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 5 "చూడండి అమ్మాయిలూ! నేను ఈ ఇంటికి ఓనర్ని! నా ఇష్టం లేకుండా, మీ ఇష్టం లేకుండా మిమ్మల్ని ఎవరూ ఏమీచెయ్యలేరు. నేను భరోస ఇస్తున్నా! చాలా?" "ప్లీజ్! నువ్వు మంచిదానిలాఉన్నావు. మమ్మల్ని వదిలెయ్యవా?" అంది సృజన. దానికి జవాబు చెప్పకుండా చిన్నగా నవ్వి మరోసారి ఇద్దరి తలలునిమిరి, బయటకు వెళ్ళిపోయింది అహల్య. వెంటనే సృజనా, కామాక్షీ ఇద్దరూ ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు కావలించుకుని, ఏడుపు ఆపుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండిపోయారు. బయటవసారాలో అహల్య ఉస్మాన్ గుసగుసగా మాట్లాడుకోవడంవాళ్ళకి వినబడటంలేదు. అహల్య కోపంగా అంటోంది. "సామదాన భేద దండోపాయాలు ఉపయోగించి ఎదుటివాళ్ళని లొంగదీసుకోమన్నారు ఉస్మాన్! అంతేగానీ మొదట్లోనేమోటు పద్దతులు ఉపయోగించడం కరెక్టుకాదు." అహల్య చివాట్లు వింటూ మొహం గంటుపెట్టుకున్నాడు ఉస్మాన్. అది గమనించి స్వరం మార్చింది అహల్య. అనునయంగా అంది. "ముందు బుజ్జగించాలి! బతిమాలాలి! ఆ తర్వాత బెదిరించి భయపెట్టాలి! అవన్నీ చేసినా కూడా దార్లోకి రాకపోతే అప్పుడు చూపిద్దువుగాని నీప్రతాపం! ఇదివరకు ఆ రజియామీదా, వసంత మీదా చూపించినట్లు!" "విలవిల్లాడిచచ్చి ఊరుకుంది ఆ రజియాఅనే పిల్ల!" అంది పక్కనే ఉన్న రంగేలీ. ఆ విషయం చెబుతున్నప్పుడు ఆమె గొంతులో కరుణధ్వనించలేదు. మరే భావమూ ధ్వనించలేదు. ఏదో స్టేట్ మెంట్ ఇస్తున్నట్లు చాలా మామూలుగా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.