అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 6

By | September 12, 2022
telugu stories kathalu అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 6 ఆమాట వినగానే సృజన ప్రాణాలు తిరిగి వచ్చినట్లయింది. అహల్య బతికితే తను మర్డర్ చేసినట్లుకాదు. సృజనను గదిలోకి లాక్కెళ్ళాడు కిష్ణయ్య. సంకెళ్ళు ఊడదీసాడు. అక్కడ ఒకకొయ్యస్తంభం ఉంది. దాన్ని కావలించుకుని నిలబడ్డట్లు నిలబడమన్నాడు సృజనని. స్థంభాన్ని చేతులతో చుట్టేసినిలబడింది సృజన. అప్పుడు ఆమె చేతులకి మళ్ళీ బేడీలు వేసాడు కానిస్టేబుల్ కిష్ణయ్య. ఇంక సృజన పారిపోవాలంటే ఆ స్థంభాన్ని పెకలించుకుపోవాల్సిందే! ఆమె తప్పించుకుపోయే అవకాశం అసలు లేదని రూఢి చేసుకున్న తర్వాత అహల్యపడి ఉన్న చోటుకి వెళ్ళాడు కిష్టయ్య. అహల్య పక్కనే కూర్చుని నాడి చూస్తోంది రంగేలీ. "బతుకుతుందా?" అన్నాడు కిష్ణయ్య ఆదుర్దాగా అహల్య బతకాలనిఉంది అతనికి. వాళ్ళందరి పాలిట బంగారు గుడ్లు పెట్టేబాతులాంటిది అహల్య. ఆమెబతికి ఆమె బిజినెస్ బాగా జరుగుతుంటే అతను పచ్చగా ఉంటాడు. ఆలొకాలిటీలో ఇంకొంతమంది మేడమ్ లు ఉన్నారుగా నీ అహల్య అంతసమర్ధులు ఎవరూ లేరు. ఆమె లాగా ధారాళంగా డబ్బు సంపాదించేవాళ్ళూ, ధారాళంగా డబ్బు వెదజల్లేవాళ్ళు కూడా ఎవరూలేరు. అహల్య పోతే కానిస్టేబుల్ కిష్ణయ్య మొదలుకుని చాలామందికి లాసే! "కొసప్రాణంకొట్టుకుంటోంది" అంది రంగేలీ అయినా భయంలేదు. మాహుకుడు ఏమన్నాడు. పంటితో నమిలిన వెంపలి వేరు రసం శాస్త్రాలవల్ల కలిగినదెబ్బకు నింపమన్నాడు. లేదా అప్పుడే పుట్టి ఆహారం తీసుకొని గేదెదూడతొలిపుర్రును ఎండించిచేసిన చూర్ణం ఆయుధాల పుండుకుపుట్టిస్తే అది మానుతుందన్నాడు. ఈ రంగేలీ ఉన్నంత వరకూ అహల్య ప్రాణాలకేం ఢోకాలేదు కిష్ణయ్య!" అంది చాలా ఆత్మవిశ్వాసంతో. తర్వాత ఆమె లోపలికి వెళ్ళీ మందులు తయారుచెయ్యడం

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.