అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 13

By | November 20, 2022
telugu stories sahithi అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 13 దరిదాపుల్లో రంభ లేదుకాని రంభ వున్నట్టయితే అది దేవలోకమే అనుకునేవాడు. "దామోదరం భాయ్! నీ చరిత్ర ఏమిటో నీవేమిటో మొత్తం నాకు తెలుసు. అందువల్ల నీ గురించి చెప్పే అవసరంలేదు. నా గురించి....నా పేరు పాండే. ఈ భవంతి కాక ఇలాటివి ఇంకో నాలుగు భవంతులు, రెండు మేడలు ఈ వూళ్ళో ఉన్నాయి నాకు వీటిల్లో రెండింటిని ఇదిగో ఇలా అవసరాలకి ఖాళీగా వుంచేశాను. నా సంసారం గురించి ప్రస్తుతం చెప్పడం అనవసరం. అవసరం ఉన్నంత వరకూ చెప్పాను. కొద్దిసేపట్లో మరో విషయం చెప్పబోతున్నాను. నీకిష్టమయితే నాతో చేయి కలుపవచ్చు. లేకపోతే తక్షణం ఇక్కడినుండి వెళ్ళిపోవచ్చు. నేనేమీ అనుకోను. నిన్నే మీ అడ్డగించను." అంతవరకూ చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు. "ఇంత పెద్దమనిషి తనతో చేతులు కలపడం ఏమిటి?" ఏమీ అర్ధం కాలేదు దామోదరానికి. పాండే రెండు గ్లాసులలో రెండు పెగ్గులకి సరిపోను విస్కీ వంపాడు. అందులో ఐస్ ముక్కలు వేశాడు. ఒకటి దామోదరానికి ఇచ్చి. ఒకటి తను తీసుకున్నాడు. "ఇది తాగకూడదు. ఎంత నిదానంగా చప్పరిస్తూ తాగితే అంత టేస్ట్ గా వుంటుంది. అరుదుగా లభించే అతి ఖరీదైన విస్కీ." అని గ్లాసు పైకెత్తి 'ఛీర్స్' అన్నాడు. దామోదరం కూడా వెంటనే గ్లాసు తగిలించి 'ఛీర్స్' చెప్పాడు. "నిజమే దీని రుచి వేరుగా వుంది" చప్పరిస్తూ అనుకున్నాడు దామోదరం. రెండు నిముషాలసేపు జీడిపప్పు నోట్లో వేసుకుంటూ, విస్కీ చప్పరిస్తూ మౌనంగా గడిపారు. "దామోదరం భాయ్! నీవు బీడీ తాగకుండా అర నిమిషం కూడా ఉండలేవు. నా దగ్గర మొహమాటం అక్కరలేదు. కాల్చుకోవాలని అనిపించిన తక్షణం నీవు బీడీ కాల్చుకోవచ్చు." అన్నాడు పాండే. అలాగే అని తల వూపటం తప్ప దామోదరం నోటినుండి మాట రాలేదు. "ఒక ఖరీదయిన పెద్దమనిషి తనతో చేయి కలుపుతున్నాడూ అంటే విషయం ఏదో చాలా క్లిష్టమయినది తప్పనిసరి అయినది అయివుంటుంది" దామోదరం అనుకున్నాడు. "ఇలాంటి ఇల్లు ఎప్పటికీ నీకు సొంతంగా కావాలా!" పాండే

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.