అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 2

By | August 8, 2022
telugu kathalu navalalu sahithi అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 2 "నువ్వు నిజమే మాట్లాడుతున్నావు కదూ?" "అక్షరం అక్షరం వాస్తవమే" "అయితే ఈ విషయం ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు?" "చెప్పి మన ఆనందాన్ని పాడుచేసుకోవటం ఇష్టం లేక" "అంటే...అంటే...." అంటూ అనిత ఒక్క క్షణం ఆగి, "నీవు మళ్ళీ నన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ ఆనందాన్ని పొందటానికి అబద్దాన్ని ఆడావు. అంతేనా! కిరణ్?" బాధగా అంది. "అఫ్ కోర్స్" చాలా తేలికగా అన్నాడు కిరణ్. "నువ్వు మోసగాడివి కిరణ్. ఈ లెక్కన నీవు మీ యింట్లో మన విషయం చెప్పావన్నది కూడా అనుమానమే" కిరణ్ మాట్లాడలేదు. "నీమీద నాకు నమ్మకం కలగాలంటే రేపు ఉదయం మీ మమ్మీ డాడీ దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళు, అక్కడ మన విషయం నా ఎదుటే చెప్పి ఈ నెలలోనే పెళ్ళి ముహూర్తం పెట్టించు. అది అయింతరువాత అపుడు కావాలంటే నీఇష్టానుసారం వెంటనే ఎబార్షన్ చేయించుకుంటాను." "అది జరగని పని" "అంటే?" "ముందు ఎబార్షన్ తరువాత మా మమ్మీ డాడీల దగ్గరకి తీసుకువెళ్ళి పరిచయం చెయ్యడం" నా నిర్ణయంలో తిరుగులేదు. కిరణ్ స్థిరంగా చెప్పాడు. "అర్ధమయింది కిరణ్! నువ్వు మన సంగతి మీ అమ్మా నాన్నకి చెప్పలేదు. వాళ్ళతో సంప్రదించటం అనేది అసలు జరగలేదు. నాతో పొందు నీకు విందే కాని నేను తల్లిని కావటం నీకు కంటకంగా గుచ్చుకుంది. నేను ఎబార్షన్ కి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.