అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 5

By | August 23, 2022
telugu stories kathalau sahithi అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 5 దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమీలేదు. తను కొడుకుని దూరం చేసుకోవడం తప్ప. కిరణ్ ని, దాన్ని ఇక్కడే వుండనిచ్చి అసలు జరిగిందేమిటో తను తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అన్నది నిర్ణయించుకుంటే సరి. ఇదంతా ఆలోచించిన రావుగారు భార్యను ప్రక్కగదిలోకి పిలుచుకు వెళ్ళారు. "ఆ పిల్ల బెదిరింపో, లేక ఏదన్నా ఘోరం జరిగిందో మనకు తెలియదు. వాడు జరిగింది దాస్తున్నాడు అంటే అది ఎంత భయంకరమైనదో ఆలోచించు మనం ఇపుడు చేయవలసింది ఒకటే. మనవాడిని మనం రక్షించు కోవడం కోసం ప్రస్తుతం మనం వాడి మాటలకి తలవొగ్గి ఇద్దరినీ ఇంట్లో వుంచుదాం." "ఆపిల్ల ఎందుకో నాకు కోడలిగా నచ్చలేదు" అంది ఊర్మిళాదేవి. "నీకే కాదు, నాకూ నచ్చలేదు. అలా అని కొడుకుని దూరం చేసుకుంటామా!" "ఉహు..." "కనుక మనం ప్రస్తుతం వారిద్దరినీ ఇంట్లో వుంచాల్సిందే. ఆపిల్ల కాని ఎవరూ కాని తనని బ్లాక్ మెయిల్ చెయ్యటం లేదని కిరణ్ చెప్పాడు. అయినా వాడు ఏ వుచ్చు ముడిలో చిక్కుకున్నాడో మనం నెమ్మదిగా తెలుసుకోవాలి. నేను చాలా డీప్ గా ఆలోచించాను. కిరణ్ ని రక్షించు కోటానికి, అసలు రహస్యం తెలుసుకోటానికి, ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మనం తల వొగ్గక తప్పదు." భర్త చాలా వివేకంగా ఆలోచిస్తాడని, ప్రతిదీ చాలా దూరదృష్టితో చూస్తాడని ఊర్మిళాదేవికి బాగా తెలుసు. అయిన అలా వివరంగా చెప్పేసరికి ఆమె కూడా తగ్గిపోయింది. 'మీ ఇష్టం' అంది. ఇరువురు కలిసి మరల కొడుకు దగ్గరకు వచ్చారు. "కిరణ్, నీవు పెళ్ళి చేసుకొచ్చానని నలుగురికి చెప్పి హంగులూ, ఆర్భాటాలు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.