ఫస్ట్ క్రష్ 2

By | October 30, 2022
telugu stories sahithi ఫస్ట్ క్రష్ 2 విజి ఇండస్ట్రీస్ కి కొత్త సాఫ్ట్వేర్ కోసం ఆ కంపెనీ ఓనర్ తమ కంపెనీ విసిట్ చేస్తున్నాడు. అతనితో లంచ్ మీటింగ్ అరెంజ్ చేస్తున్నట్లు ఆ ప్రాజెక్ట్ వినీల్ హెడ్ చేసేట్లు చెప్పాడు. అది చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అని మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ అని నొక్కి వక్కాణించాడు. ఓకే అన్నాడు వినీల్. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది విజి ఇండస్ట్రీస్ అంటే విజిత వాళ్ళది కదా అని. ఒహ్హో. విజిత ఫాదర్ వస్తారు ఫార్మల్ మీట్ కి అనుకున్నాడు. కారు పోర్టికో లో పార్క్ చేసి మళ్ళీ ప్రక్కకి చూసాడు. కాఫీ తాగుతూ విజిత చిరు మందహాస దర్శనం. పక్కనే పెద్ద గోల్డెన్ రిట్రీవర్ కుక్క తిరుగుతోంది విజిత చుట్టూ. చేతిలో కాఫీ కప్పు చూపించింది కావాలా అన్నట్లు చిలిపిగా. ఊహూ అని అడ్డంగా తలూపాడు. లోపలికెళుతున్నట్లు చెయ్యూపాడు. ప్రతిగా తానూ చెయ్యూపింది. **** ఆ రోజు చాలా బిజీ గా ఉంది వినీల్ కి. ఒక వైపు ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చెయ్యాలి. ఇంకో వైపు విజి ఇండస్ట్రీస్ కొత్త ప్రాజెక్ట్ లంచ్ మీటింగ్. రోజూ పదింటికి బయలుదేరే వాడు ఆరోజు కాస్త తొందరగా బయలుదేరాలని రెడీ అవుతున్నాడు. ఇంతలో కాలింగ్ బెల్ మోత. పనిమనిషి వచ్చి వెళ్ళింది కూడా. ఇప్పుడు ఎవరై ఉంటారబ్బా అంటూ తలుపు తీసాడు. ఓ అందమైన బుట్టలో మూడు బాక్స్ లతో ఓ వ్యక్తి నిలుచుని వున్నాడు. ఎవరూ అని అడిగాడు కొత్త వ్యక్తిని. పక్కింటి విజితమ్మ పంపారు సర్. మీకివ్వమన్నారు అని చేతిలో పెట్టి వెళ్ళాడు. టిఫిన్ కాంటీన్ లో చేద్దామనుకున్నవాడల్లా ఇక తప్పేట్లు లేదని టేబుల్ పై ఆ బాక్స్ లు ఓపెన్ చేసాడు. ఫస్ట్ బాక్స్ లో లాలి పాప్ కనిపించింది. అది చూసి నవ్వుకున్నాడు. చదువుకునే రోజులు గుర్తుకొచ్చాయి. దానితో పాటు బెస్ట్ విషెస్ అని అందమైన దస్తూరితో ఓ చిన్న కలర్ స్లిప్ చుట్టి ఉంది. ఇంకో బాక్స్ లో ఘుమ ఘుమ లాడుతూ వేడి వేడిగా సేమ్యా పాయసం, ఇంకో బాక్స్ లో నేతి పెసరట్టు. కమ్మని ఇంటి వంటల రుచులతో టిఫిన్

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.