అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 11

telugu stories sahithi అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 11 మోకాలికింద అంతా ప్యాంటు పీలికలైపోయి వుంది. కాలిచర్మం చాలా అంగుళాల మేరలేచిపోయి ఎర్రగా కనబడుతోంది
You must be logged in to view the content.

ప్రేమించండి ప్లీజ్ 11

telugu stories sahithi ప్రేమించండి ప్లీజ్ 11 అతనికి ఏం సమాధానం చెప్పాలో చప్పున తోచలేదు. గుటకలు మింగుతున్నాడు. "ఫిగర్ కోసం వచ్చావా?" మళ్ళీ ఆ వ్యక్తే ప్రశ్నించాడు
You must be logged in to view the content.

అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 11

telugu stories sahithi అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 11 "ఆ రహస్యమేదో గట్టిగా తెలుసుకోవాలనే వుంది దామోదరానికి. చెప్పమని మరీ పట్టుబడితే తామిద్దరి మధ్య వ్యవహారం బెడిసి కొడుతుందేమో
You must be logged in to view the content.

అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 11

telugu stories sahithi అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 11 చెల్లమ్మా! నీ సర్క్యులేషన్ డిపార్ట్ మెంట్ సంగతేమిటి? ఏమేం మార్పులు చేయ్దల్చుకున్నావ్ నువ్వు?"
You must be logged in to view the content.

శుభోదయం 11

telugu stories sahithi శుభోదయం 11 "వదిలేయండి లాయర్ గారూ! ఎవరి పాపం వారిదే. కేసులు, కోర్టులు అంటూ తిరిగే ఓపిక నాకులేదు. అసలే ఈ గొడవ ఏమిటని బాధపడుతున్నాను
You must be logged in to view the content.

ఫస్ట్ క్రష్ 3

telugu stories sahithi ఫస్ట్ క్రష్ 3 థాంక్ యు విజ్జీ. నాకూ చాలా హ్యాపీ గా ఉంది నిన్ను మీ నాన్న గారిని కలవడం అన్నాడు.ఏమన్నా జూస్ చెప్పనా. ఫ్రెష్ లైం లాంటివి.
You must be logged in to view the content.

పన్నీటి కెరటాలు 11

telugu stories sahithi పన్నీటి కెరటాలు 11 "ఏంటి సార్?""నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు?""అదేంటి సార్! మీరంటే నాకెప్పుడూ ఇష్టమే. నాకెప్పుడూ గౌరవమే"
You must be logged in to view the content.

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 10

telugu stories sahithi అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 10 అక్కడిదోమలు! విపరీతంగా!దోమలు ఇంకా ఉండి ఉంటాయా?దోమలు ఉంటే ఉంటాయి కానీ అమ్మా! నాన్నా?
You must be logged in to view the content.

ప్రేమించండి ప్లీజ్ 10

telugu stories sahithi ప్రేమించండి ప్లీజ్ 10 ఈ హఠాత్పరిమాణానికి అతని మిత్రులంతా చిత్తరువుల్లా నిలబడిపోయారు మండలాధ్యక్షుడు రామ్మూర్తిని ఎందుకంత కసిగా కొట్టాడో
You must be logged in to view the content.
Page 3 of 10
1 2 3 4 5 10