అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 4

telugu stories kathalu sahithi అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 4 "మా నాన్నగారు గుర్తొస్తున్నారు" అంది సృజన ఏడుపు గొంతుతో."మా నాన్నగారు కూడా నీ అంత పొడుగ్గా ఉంటారు"
You must be logged in to view the content.

ప్రేమించండి ప్లీజ్ 4

telugu stories kathalu sahithi ప్రేమించండి ప్లీజ్ 4 ఇలా ఆంజనేయులు తనలో తాను సూత్రీకరణలు, నిర్వచనాలు చెప్పుకుంటూ వుండగా ఓ చిన్నపిల్ల అక్కడకు వచ్చింది.
You must be logged in to view the content.

అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 4

telugu stories kathalu sahithi అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 4 "డాడీ, అన్నమాట ప్రకారం రేపు నా భార్యతో వస్తాను. బై బై" అంటూ కిరణ్ ఫోన్ పెట్టేశాడు.
You must be logged in to view the content.

శుభోదయం 4

telugu stories kathalu sahithi శుభోదయం 4 వెళ్ళు నాయనా, కనీసం మీ అమ్మగారి తృప్తి కోసమన్నా వెళ్ళు....ఆవిడ ప్రాణం ఎంత కొట్టుకుంటుందో" ఆర్ద్రంగా అంది పార్వతమ్మ.
You must be logged in to view the content.

మైదానం 4

telugu stories sahithi మైదానం 4 "ఆ వూరి తోళ్ళసాయేబు కూతురిమీద అమీర్ కి మనసు కలిగింది. ఆ పిల్ల అతన్ని నిరాకరిస్తోంది. మీరా ఆ అమ్మాయి బంధువుడు. ఇద్దరికి రాయబారం
You must be logged in to view the content.

పన్నీటి కెరటాలు 4

telugu stories kathalu sahithi పన్నీటి కెరటాలు 4 "పెద్ద ప్లాను! గొప్ప ప్లాను, సక్సెస్ ప్లాను. ఇంకేమీ లేవా!" వ్యంగ్యంగా అన్నాడు ఆర్ష్. కురైపతి తలవంచుకున్నాడు,
You must be logged in to view the content.

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 3

telugu stories sahithi అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 3 సృజనకు అర్ధమయిందల్లా, అది ఆడపిల్లలకు తప్పనిసరి అనీ ఆ సమయంలో అమ్మసాయం ఎంతో ఉండాలనీ.
You must be logged in to view the content.

అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 3

telugu stories kathalu sahithi అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 3 శవాన్ని చూసి తనూ నలుగురితోపాటు ఆశ్చర్యపోవటం, ప్రక్కగదిలో అతనిని తను చూసానని గుర్తులు చెప్పటం,
You must be logged in to view the content.
Page 8 of 10
1 6 7 8 9 10