అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 3

telugu stories kathalu sahithi అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 3 "అందమైన పిల్లనే చేసుకున్నాడన్న మాట!" అనుకున్నాడతను. అయితే చిరంజీవి ఆ పిల్ల కోసం మామయ్యతో తగూ
You must be logged in to view the content.

శుభోదయం 3

telugu stories kathalu sahithi శుభోదయం 3 అప్పుడే లోపలికి వచ్చిన డాక్టరుని "డాక్టర్! ఇప్పుడు రేఖ వంట్లో మరేం లేదు కదా?" ఆదుర్దాగా అడిగింది రాధాదేవి.
You must be logged in to view the content.

మైదానం 3

telugu stories kathalu sahithi మైదానం 3 మామయ్య మాటాడకుండా నా వంక రెండు నిమిషాలు చూశాడు. చిన్నప్పుడు నేను పెంకి మాటలు మాటాడినప్పుడు బెదిరించడానికి
You must be logged in to view the content.

పన్నీటి కెరటాలు 3

telugu stories kathalu sahithi పన్నీటి కెరటాలు 3 చచ్చినవాడి కళ్ళు చారడేసి అన్నట్లు అక్కడచేరి ఎలాగూచచ్చాడు కాబట్టి సానుభూతి మాటలు ఎవరికితోచిందివారు మాట్లాడటం మొదలు పెట్టారు.
You must be logged in to view the content.

అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 2

telugu kathalu navalalu అర్దరాత్రి ఆడపడుచులు 2 అక్కడే పంజరంలో ఉన్న మైనాపిట్ట, తాను కోల్పోయిన స్వేచ్చని తలుచుకుని దుఃఖిస్తున్నట్లు విషాదంగా అరవడం
You must be logged in to view the content.

ప్రేమించండి ప్లీజ్ 2

telugu kathalu navalalu ప్రేమించండి ప్లీజ్ 2 తన పేరేమిటని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు తను చాలా ఇబ్బంది పడిపోతాడు. ఈ ఇబ్బందివల్లే వెంటనే నోరు పెగలదు. ఇక తప్పదని
You must be logged in to view the content.

అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 2

telugu kathalu navalalu sahithi అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం 2 "నువ్వు నిజమే మాట్లాడుతున్నావు కదూ?""అక్షరం అక్షరం వాస్తవమే""అయితే ఈ విషయం ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు?"
You must be logged in to view the content.

అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 2

telugu kathalu navalalu sahithi  అమ్మాయీ ఓ అమ్మాయీ 2 భవానీశంకర్ భయంగా రూఫ్ వంక చూశాడు. సరిగ్గా అప్పుడే ఓ సిమెంటు పెళ్ళ ఊడి పెద్ద శబ్దంతో టేబుల్ మీద పడింది.
You must be logged in to view the content.

శుభోదయం 2

telugu kathalu navalalu sahithi శుభోదయం 2 ఆ ముగ్గురూ దుండగులూ యింకేవరో కాదు, తప్పక ఆ రౌడీ వెధవలే. యింకా అనుమానం ఎందుకు..... తమ కోపం, కసి తీర్చుకోవడాని
You must be logged in to view the content.

మైదానం 2

telugu kathalu navalalu sahithi మైదానం 2 ఇంక భోజనం భోజనమంటే, ఒకరికెదురుగా ఒకరం కూచునీ, ఒకరి నొకరం కళ్ళతో తాగెయ్యడమన్నమాట. మెతుకులమీద బతికామా, ఆనందంమీద కాని
You must be logged in to view the content.
Page 9 of 10
1 7 8 9 10