పన్నీటి కెరటాలు 7

By | September 16, 2022
telugu kathalu novels పన్నీటి కెరటాలు 7 "ఇప్పుడే వాడిని పట్టుకొని నాలుగు ఉతికితే నిజం కక్కి ఛస్తాడు కదా!" కానిస్టేబుల్ ఆవేశంగా అన్నాడు. "మనం తొందరపడకూడదు. వేడిని పట్టుకున్నట్టు తెలిస్తే వీడివెనక వున్న ముఠా అంతా పారిపోతుంది. కనుక ఈరోజు మనం అతన్ని ఫాలో కావటం ఒక్కటే మార్గం, వాడు ఉండేదెక్కడో తెలుస్తుంది" అన్నాడు ఇన్ స్పెక్టరు. "ఆ తరువాత అతన్ని అనుసరిస్తూ దూరదూరంగా పొంచివుండి అతని చర్యలని కనిపెడుతూనే ఉన్నారు. ముప్పావుగంట తరువాత. అతను దైవదర్శనం చేసుకోకుండానే కొండ దిగటం ప్రారంభించాడు. ఇన్ స్పెక్టరు, కానిస్టేబుల్ గూడా కొండ దిగారు. అతని వెనుకనే అతనిని అనుసరిస్తూ. అతను కొండ దిగిన తరువాత ఇంకేదీ పట్టించుకోకుండా సరాసరి ఒక హోటల్లోకి వెళ్ళాడు. అక్కడ టిఫిన్ తిని కాఫీ త్రాగాడు. బయటికి వచ్చి రెండు అరటిపళ్ళు కొనుక్కొని మళ్ళీ ముందుకి సాగాడు. పావుగంట తరువాత ఈమధ్య అక్కడ ప్రయాణికుల వసతి గృహాలుగా ప్రయాణీకుల వసతి కోసం సింగిల్ రూమ్ క్వార్టర్సు కట్టించాడు ఒక మహానుభావుడు. అవి చౌకగా భక్తులకి అద్దెకిస్తుంటారు. దూర తీరాల నుండి వచ్చినవాళ్ళు ఆ చిన్న రూమ్ చాలక రెండు రూమ్స్ తీసుకున్నవాళ్ళూ ఉన్నారు. అది వేరే విషయం. అతను ఒక రూ, తలుపు తాళం తీసి రూమ్ లోకి వెళ్ళి తలుపు వేసుకొన్నాడు. అక్కడిదాకా ఆ యువకుడిని అనుసరిస్తూ వచ్చిన ఇన్ స్పెక్టర్ వర్ధనరావూ, కానిస్టేబుల్ అహోబిలం దూరంగా నుంచుని అతని చర్యలను అప్పటిదాకా కనిపెడుతున్న వారల్లా అక్కడే ఆగిపోయి సరిగ్గా అరగంట నిరీక్షించారు. ఆ అరగంటలో అతను తలుపు తియ్యలేదు, బయటికి రాలేదు. "అతను ఈ పూటకి ఇక బయటకి రాడు. చూస్తుంటే లోపల అతను ఒక్కడేమో అనిపిస్తోంది. ఒక్క రోజులో అతను బిచాణా ఎత్తివెయ్యడు కదా! ఇతని సంగతి మళ్ళీ మనం రేపు చూద్దాం. ఈ పూటకి తిరిగివెళ్ళటం మంచిది" అన్నాడు ఇన్ స్పెక్టర్ వర్ధనరావు. "మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్ సార్! మీకంటపడ్డ పక్షి ఎగిరిపోవటం కూడానా. వీడి అమీ తుమీ రేపు తేలుద్దాం. మళ్ళీ కొండమీదకి వెళదామా లేక ఇంటికి వెళదామా" అడిగాడు కానిస్టేబుల్ అహోబిలం. "ఇంటికే బయలుదేరుదాం" అన్నాడు ఇన్ స్పెక్టర్ వెనుతిరుగుతూ. 'హమ్మయ్య' అనుకున్నాడు అహోబిలం. ఇరువురూ ఇంటిదారి పట్టారు. 17 "నాకో ఆలోచన తట్టింది" పచార్లు ఆపి అన్నాడు

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.