ప్రేమించండి ప్లీజ్ 11

By | November 2, 2022
telugu stories sahithi ప్రేమించండి ప్లీజ్ 11 అతనికి ఏం సమాధానం చెప్పాలో చప్పున తోచలేదు. గుటకలు మింగుతున్నాడు. "ఫిగర్ కోసం వచ్చావా?" మళ్ళీ ఆ వ్యక్తే ప్రశ్నించాడు. అవునన్నట్టు తల వూపాడు. "అందరూ బుక్ అయిపోయారు. కాసేపు వెయిట్ చేయాలి" అని అమ్మాయిల్తో మాటల్లో పడ్డాడు. ఆ మాటలు ఎందుకో ఎబ్బెట్టుగా అనిపించాయి ఆంజనేయులుకు. గుంపులు గుంపులుగా మగవాళ్ళు సిగరెట్ పొగలు బరువుగా గాలిలోకి ఎగబాకుతున్నాయి. విస్కీ వాసన ఆ ప్రాంతాన్ని పహరా కాస్తున్నట్టు అనిపిస్తోంది. ఆంజనేయులు అలా నిలబడే వున్నాడు. వరండాలో కూర్చున్న అమ్మాయిల్లో ఒకామె షడన్ గా ఏదో గుర్తొచ్చినట్టు పైకి లేచింది. "బిడ్డ ఏడుస్తున్నట్టుంది. ఉండు మల్లికా! తీసుకొస్తాను" అని లోపలికెళ్ళి మరో నిముషంలో చిన్న బిడ్డతో వచ్చింది. పద్మాసనం వేసి కూర్చుని బిడ్డను పడుకోబెట్టుకుంది. ఆ బిడ్డ ఏడ్వడానికి కూడా శక్తిలేనట్టు మెల్లగా ఏడుస్తోంది. ఆమె పైట తప్పించి, రొమ్ము అందించింది. అయినా బిడ్డ ఏడుపు ఆగలేదు. ఆమె ఎంతో ప్రయత్నించినా వాడు ఏడుపు ఆపటంలేదు. ఆమెకు విసుగొచ్చింది. "ఛీ ఛీ! ఏం బతుకో. బిడ్డకు పాలివ్వడానికి కూడా లేదు. పార్టీకి వచ్చిన ప్రతి నా కొడుకూ జాకెట్ విప్పమనేవాడే. పచ్చి బాలింతనురా పాలు కారిపోతాయంటే కూడా వినరే. పాలన్నీ పైకి చిదుముతున్నా ఆపరే. ఛీ ఛీ వెధవ మనుషులు" ఆమె విటులమీద ఆగ్రహాన్ని ప్రదర్శిస్తూ వుందని ఆంజనేయులకు అర్ధమైంది. సిగ్గుతో తల వంచుకున్నాడు. ఆమె బిడ్డతో సతమతమౌతూ వుంది. అక్కడున్న వాళ్ళల్లో ఎవరూ ఆమె గురించి పట్టించుకోవడం లేదు. "ఏమో చంద్రికా! ఏమిటీ అరుపులు - కేకలు?" ఎక్కడనుంచి

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.