ప్రేమించండి ప్లీజ్ 7

By | September 16, 2022
telugu stories kathalu novels ప్రేమించండి ప్లీజ్ 7 చెవులను రిక్కించాడు. కాస్తంత ముందుకి వంగాడు. "మీరు నాకో పనిచేసి పెట్టాలి. మొన్న ఓ వైట్ శారీ కొన్నాను. ధానికి ఎంబ్రయిడరీ వేసుకురావాలి. చిన్నబజారు స్ట్రీట్ లో వుంది ఎంబ్రాయిడరీ షాపు అక్కడికి వెళ్ళి చీర ఇవ్వండి. అంచులలో మాత్రమే ఎంబ్రాయిడరీ చేయమని చెప్పండి." ఏదో నిరాశ లాంటిది కలిగింది అతనిలో కానీ దాన్ని ముఖంలో కూడా ఎక్స్ ప్రెస్ చేయలేకపోయాడు. ఎప్పుడూ దీనంగా వుండడం తప్ప మరో భావప్రకటన అతనికి చేతకాదు. అలానే అన్నట్టు తలవూపాడు. దీనికోసమే చూస్తున్నట్టు కళ్ళు ఆర్పడం కూడా మరిచిపోయిన ఆమె ఆనందంతో ఠక్కున పైకి లేచింది. వాళ్ళకి దూరంగా వున్న తన ఫ్రెండ్సును దగ్గరకు రమ్మన్నట్టు చేయి వూపింది. మరో నిముషంలో అయిదుగురు అమ్మాయిలు అక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళంతా అతని క్లాస్ మేట్స్. ఓ అమ్మాయి దగ్గరున్న బ్యాగ్ ను లాక్కుని మంజుల "ఇందులో వుంది శారీ అంచులకు "మాత్రమే ఎంబ్రాయిడరీ" అంది. మౌనంగా అందుకున్నాడు అతను. అంతలో మరో అమ్మాయి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు ముఖంపెట్టి "ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ నాకూ ఓ చిన్న పని చేసి పెట్టండి. ఈ బల్బులు లాండ్రీలో వేసి బిల్లు పట్టుకురండి" అంది. ఇక తన వంతు వచ్చినట్టు సరళ ముందుకు వచ్చింది. "ఎలానూ బజారుకు వెళుతున్నారు కదా నాకు కొన్ని టాయ్ లెట్ సామానులు పట్టుకురండి. లిస్ట్ డబ్బూ ఈ సంచిలో వున్నాయి అని ఓ చేతి సంచిని అందించింది. మిగిలిన అమ్మాయిలు కూడా తమ పనులు చేసుకురమ్మని పురమాయించారు. దీనికి ఆంజనేయులు బాడ్ గా రియాక్ట్ కాలేదు. ఇలా ఇతరులకు పనులు చేయడం అలవాటే అతనికి. వూర్లో కూడా అంతే. అతను అలా వీధిలో వెళుతుంటే పిలిచి పనులు చెప్పేవాళ్ళు మౌనంగా వాళ్ళు చెప్పింది విని అవి చేసేవాడు. పేదరికం

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.