ప్రేమించండి ప్లీజ్ 8

By | September 22, 2022
telugu sex stories ప్రేమించండి ప్లీజ్ 8 అందరూ ఆలోచిస్తున్నారుగానీ జవాబు తట్టడంలేదు. "ఎవరబ్బా" మేనేజర్ బయటకే అనేశాడు. ఆయన ముఖం సీరియస్ నెస్ లో ముంచి లేపినట్టుంది. మహాలింగం ఆంజనేయులు చొక్కా పట్టుకుని కిందకు గుంజాడు. "రేపు కూడా శకుంతలతో కాఫీ తాగడానికి వాడు వేసిన ప్లాన్ చూశారా? వేటగాడు ఎర చూపించి జంతువును లాగినట్టు వీడు కాఫీ పధకం వేసింది గమనించారా? వేటగాడి దగ్గర ఈటెలు వుండే వీడి దగ్గర మాటలు వుంటాయి. అంతే తేడా' మహాలింగం ఆంజనేయులు చెవిలో చెప్పాడు. "ఓ.కే. ఎవరూ జవాబు చెప్పనట్లేనా?" వినయ్ గట్టిగా అడిగాడు. అందరూ ఓడిపోయినట్లు పెదవి విరిచారు. 'ఆ గంధర్వ స్త్రీ పేరు మెనక. ఈ సాయంకాలం శకుంతలగారిని చూడగానే నాకు ఠక్కున గంధర్వ స్త్రీలా అనిపించింది. రంభ, ఊర్వశిని తలదన్నే అందం ఆమెదనిపించింది. వాళ్ళ చెల్లెలనిపించింది. పేరు రీత్యా అయితే మేనకకు కూతురవుతుంది. అదీ తమాషా?" "ఓస్ ఇంతేనా" అన్నట్టు మేనేజర్ దీర్ఘంగా శ్వాస విడిచాడు. శకుంతల కళ్ళలో గర్వం వుబుకుతోంది. ప్రియంవద, లక్ష్మి ఇబ్బందిగా అటూ ఇటూ కదిలారు. "ఇప్పుడు మరొకటి-జోక్-నిజంగా జరిగిందిది." "జోక్ అయితే నవ్వుతాము" మేనేజర్ జోక్ చేసినట్టు బిగ్గరగా నవ్వాడు. "నవ్వడం కాదు. జోక్ ను విడమరిచి చెప్పాలి." "ఓ.కే" "ఇంతకీ నాకు శకుంతలగారు రేపు కాఫీ ఇప్పిస్తున్నారా?" "ష్యూర్" అందామె. 'ఏమిటీ సిగ్గులేని ఆడది' అన్నట్లు చూశాడు మహాలింగం. "మరిక జోక్ చెప్పు వినయ్" రాహుల్

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.