శుభోదయం 2

By | August 8, 2022
telugu kathalu navalalu sahithi శుభోదయం 2 ఆ ముగ్గురూ దుండగులూ యింకేవరో కాదు, తప్పక ఆ రౌడీ వెధవలే. యింకా అనుమానం ఎందుకు..... తమ కోపం, కసి తీర్చుకోవడాని కింత దారుణానికి వడిగట్టారన్నమాట. అసలే ఆమె అందంపై కన్నువేసిన ఆ వెధవలు అవకాశం చూసి ప్లాను వేసి ఆమె బతుకు నాశనం చేశారన్నమాట. అన్నెం పున్నెం ఎరుగని ఒఅడపిల్లని యింత ఘోరంగా హింసిస్తారా ......ఆలోచిస్తుంటే రాధాదేవి వళ్ళు ఆవేశంతో వణికింది. ఈ సంగతి రేఖ చెప్పిందో లేదో వెంటనే పోలీసులకి ఈ విషయం చెప్పి వాళ్ళని పట్టుకోమనాలి. రాధాదేవి లేచి చకచక బట్టలు మార్చుకుంది. ఇల్లు తాళం పెట్టేసరికి శ్యామ్ అటో తీసుకువచ్చాడు. రాధాదేవి , శ్యామ్ ఆస్పత్రి చేరేసరికి ఊరు ఊరంతా అక్కడే వుందా అన్నట్టు గుంపులు గుంపులుగా ఎన్నో వందల మంది ఆస్పత్రి దగ్గిర గుమిగూడారు. పేపర్లో వార్త చదివి , కబురు ఈనోటా ఆనోటా విని రేఖ కాలేజిలో ఆడపిల్లలంతా వచ్చారు. ఆడపిల్లలే కాదు ఎంతోమంది విద్యార్ధులు వున్నారు. అమ్మాయిల అందరి కళ్ళల్లో బెదురూ, భయం రేఖ పట్ల జాలి! అంతా గుంపులుగా నిలబడి మట్లాడుకుంటున్నారు. గేటు దగ్గిర కాపలాదారువాళ్ళని లోపలి వదలడం లేదు. రేఖ చాలా వీక్ గా , ఇంకా షాక్ లోంచి తేరుకోలేదని , యిప్పుడు యింతమందిని చూస్తే అదంతా మళ్ళీ గుర్తుకువచ్చి బాధ పడ్తుందని యింకొన్నాళ్ళ తరువాత చూడమని , ఎవరినీ లోపలికి వదలోద్దని డాక్టర్లు చెప్పినట్లు నచ్చ చెపుతున్నాడు. అంతా గోలగోలగా వుంది. ప్రతీవాళ్ళు రేఖపై జరిగిన అత్యాచారానికి ఆ క్షణంలోనే ప్రతీకారం తీర్చుకోవలన్నంత ఆవేశంలో వున్నారు. రాదాదేవిని, శ్యామ్ ని కూడా ముందు కాపలాదారు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.