శుభోదయం 6

By | September 12, 2022
telugu stories kathalu novels శుభోదయం 6 "మాధవ్... యింత చేసిన ఆ దుర్మార్గుల్ని వదిలేయమంటావా?... వాళ్ళు... వాళ్ళు... ఆ నీచులు... ఇంత చేసినా తప్పించుకు పోనీయమంటావా..." వణుకుతున్న గొంతుతో అంది రాధ. మాధవ్ ఆమెవంక విసురుగా చూశాడు. "వదిలేయక కోర్టు ఎక్కి తెలియని వాళ్ళకి కూడా డప్పుకొట్టి చెప్పుకుందామా..." అన్నాడు కోపంగా. రాధ తలదించుకుంది. ఇన్ స్పెక్టర్ అర్థం అయినట్టు తలపంకించి "మీ ఇష్టం సార్, కంప్లయింట్ యివ్వకపోతే మేం ఏం చెయ్యలేం, కాని సార్, ఒక్కమాట... ఇలా పరువుకోసం అలాంటి నీచులని వదిలేయడం వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తున్నటవుతుంది. ఇంకోసారి యిలాంటి పని చేసేముందు భయపడేట్టుగా అలాంటివాళ్ళని శిక్షించాలి సార్... అలాంటివాళ్ళని వదిలేయడం కూడా క్రైమ్ అనే అంటారు. ఆ తరువాత మీ యిష్టం..." ఇన్ స్పెక్టర్ అదోలా అని మాధవ్ కి షేక్ హాండ్ యిచ్చి వెళ్ళిపోయాడు. ఆరోజు అన్ని పేపర్లలో ఈ వార్త వచ్చింది. మాధవ్, రాధ స్నేహితులందరూ ఈ వార్త చదివి నిర్ఘాంతపోయారు. అప్పటికే ఈ నోట ఆ నోట విన్న కొందరు నిజమో కాదో అన్న సందిగ్ధంలోపడి ఎవరిని అడగాలో తెలియక వూరుకున్నవాళ్ళు పేపరులో చదివి ఆస్పత్రికి వెళ్ళారు. కాని, అలాంటి సమయంలో హితైషులు చూపే సానుభూతి కూడా చేదుమాత్రలానే వుంది. మండేనిప్పుల మీద ఆజ్యం పోసినట్లు, పుండు కెలికి కారం జల్లినట్టు, వాళ్ళ సానుభూతి వెనక అవహేళన దాగినట్లు, పనికట్టుకు వచ్చి పరామర్శిస్తున్నట్టు వివరాలు వినడానికి కుతూహల పడ్తున్నారని_ తమ వెనక గుసగుసలాడుకుంటూ నవ్వుకుంటారని... దొంగెవరంటే భుజాలు తడుముకున్నట్లనిపించడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. మాధవ్ పరిస్థితి అలాగే వుంది. అంతా వచ్చి భుజంతట్టి జాలిగా చూస్తూ... "ధైర్యంగా వుండాలి మాధవ్... రాధగారికి నీవే ధైర్యం చెప్పాలి" అంటూ ఆప్యాయంగా పలకరిస్తుంటే_ ఒక్కొక్కరూ వచ్చినప్పుడల్లా మాధవ్ మొఖం వివర్ణమయ్యేది. రాధ ఎవరివంక తలెత్తి చూడలేనట్లు ఏదో నేరం చేసినదానిలా తల దించుకుని కూర్చుంది. ఆమె ప్రియ స్నేహితురాలు, కొలీగ్ అయిన సరళ

sahithi.xyz లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.