శుభోదయం 5

By | August 23, 2022
telugu sex stories xossipi శుభోదయం 5 "అబ్బబ్బ రాధా... మీ చెల్లెలుగారి పోరు తప్పాలంటే యిల్లు ఖాళీ చెయ్యాల్సిందే... కాని... కాలేజికి దగ్గిరగా ఈ మాత్రం యిల్లు మళ్ళీ దొరకదని ఆలోచిస్తున్నాను" అనేవాడు. "అబ్బ, వుందురూ... ఏదో కాస్త విసిగించినా రేపు మనకి ఎంతో ఆసరాగా వుంటారు.." రాధ సిగ్గుపడుతూ అంది నవ్వి. "మైగాడ్... ఏమిటి... అప్పుడే... నెలకే..." మాధవ్ గాభరాగా అన్నాడు. "ఎందుకంత భయం?" చిలిపిగా నవ్వింది. "నిజం చెప్పు రాధా!" గాభరాగా అడిగాడు. "లేదులెండి... యివాళ కాకపోతే రేపు పిల్లలు పుట్టరా? పుడితే ఎంచక్కా అమ్మమ్మ. పిన్ని లేని లోటు తీరుస్తారు. నిశ్చింతగా వాళ్ళమీద వదలి కాలేజికి వెళ్ళచ్చు. పాపం ఏదో వెర్రివాగుడు వాగుతుంది తప్ప చాలా అభిమానం వుందండి." "అయితే ముందే ప్లాన్ వేసి రెడీమేడ్ పిన్నిని తయారుచేసి వుంచావన్నమాట. పిన్నమ్మ వుందికదా అని పిల్లని కంటాననకు అప్పుడే... 'నాడా దొరికిందని ఘోడా' కొన్నట్టుంటుంది. యింకా మనం సెటిల్ అవలేదు. ఒక ఏడాది పిల్లల పర్వం వాయిదావేద్దాం. ఇన్నాళ్ళు యింట్లో వుండేవాడిని ఒక్క వస్తువు కొనుక్కోలేదు. నీవు యింకా పర్మనెంట్ అవలేదు. యీ ఏడాది ఒకరి జీతం యింటి ఖర్చుకి, మరొకరి జీతం యింట్లో వస్తువులకి ఖర్చుపెట్టి అన్నీ సమకూర్చుకున్నాక తీరిగ్గా కందాం పిల్లల్ని. నయమే, జ్ఞాపకం చేశావు... యివాళే టాబ్లెట్స్ తెస్తా." "వద్దండి..." రాధ అయిష్టంగా అంది. "నెలరోజులకే నామీద యింటరెస్ట్ పోయిందన్నమాట. అప్పుడే పిల్లమీదకి మనసు పోతుందన్నమాట. అయితే మీ ఆడవాళ్ళు... యీ ప్రేమలు అన్ని క్షణికాల్" హాస్యంగా నిష్టూర్యం ఆడాడు. "వద్దు మాధవ్. అలా ఎప్పుడూ మాట్లాడకు. చూడు నా గుండెలు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.